Da Nang, Viet Nam

TEAMWORKING

Chuyên đề thứ 7 ngày 5/8/2023: Tìm hiểu và áp dụng sản phẩm của Google Cloud Platform vào dự án thực tế – Vĩ Đỗ.

teamworking learning to change

Kỹ năng mềm – Chìa khóa để thành công.

Thông Tin Kỹ năng mềm

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Công ty TNHH MTV Vinabook
Nip Đà Nẵng
Thiết bị y tế giá gốc
Phòng khám medic Sài Gòn
Dr phan
Phòng khám ung bướu Đà Nẵng
Trường cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi
CRET Huế
Siêu thị y tế
Thiết kế in ấn Trần Lưu
Năm mùa Bungalow
Medic Sài Gòn