Hình ảnh hoạt động

Hợp tác & Phát triển 2023

Khách hàng đến thăm

Tất niên 2022

Chào mừng ngày 20/11

Chào đón sinh viên thực tập

Chung tay đẩy lùi COVID

tổ chức sự kiện

 

chia sẻ về ai – chatgpt

workshop giao lưu

 

Video hoạt động