Liberating Structure – Đơn giản, tinh tế và mạnh mẽ

Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bộ công cụ, phương thức mà dựa vào đó chúng ta có sự kết nối, làm phong phú và sâu sắc hơn các tương tác của chúng ta trong hoạt động của một nhóm nhé.

One Liberating Structure can transform a meeting, a classroom, or a conversation. Using many of them together, on a regular basis, can transform an organization, a community, or a life. – Lipmanowicz, Henri.

Liberating Structure là gì?

Librating: Sự giải phóng, tự do

 • Làm cho bạn hay ai đó cảm thấy tự do và có thể suy nghĩ, phát biểu, cư xử như những gì họ muốn
 • Loại bỏ cấu trúc, cơ chế áp đặt và kiểm soát

Structure: Cấu trúc –  tập hợp các quy tắc đơn giản hướng dẫn cách mọi người được kết nối và tham gia

Liberating Structures là một tập hợp các phương pháp để giúp con người tương tác với nhau để giúp thúc đẩy sự sáng tạo, gia tăng sự chia sẻ, tính tương tác, và tạo ra giá trị cao nhất.

Nguyên tắc cơ bản

Mỗi phương pháp của Liberating Structures đều tuân thủ mười nguyên tắc chung sau đây:

 1. Bao gồm và phát huy hết tiềm năng của tất cả mọi người (Include and Unleash Everyone)
 2. Thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với con người, tìm kiếm các giải pháp nội tại từ cá nhân và nhóm (Practice Deep Respect for People and Local Solutions)
 3. Liên tục nuôi dưỡng và xây dựng niềm tin (Build Trust As You Go)
 4. Học hỏi từ thất bại để tiến lên (Learn by Failing Forward)
 5. Thực hành tự khám phá với nhóm (Practice Self-Discovery Within a Group)
 6. Kích hoạt, nâng cao sự tự do và tính trách nhiệm (Amplify Freedom AND Responsibility)
 7. Tin vào chính mình: Hãy tin trước khi thấy (Emphasize Possibilities: Believe Before You See)
 8. Khuyến khích phá bỏ lối mòn cũ để mở đường cho sự sáng tạo (Invite Creative Destruction To Enable Innovation)
 9. Tham gia với tinh thần nghiêm túc, tò mò, vui vẻ thoải mái (Engage In Seriously-Playful Curiosity)
 10. Không bao giờ bắt đầu mà không có mục đích rõ ràng (Never Start Without Clear Purpose)

Thực hành với 33 phương thức trong Liberating Structures

Cùng WEBVinabook thực hành mỗi tuần nhé

Trả lời