Thực tập tại Vinabook

Phần trình bày SEO

Góc chia sẻ kiến thức

Báo cáo hoạt động thực tập

Một số hình ảnh quá trình thực tập

Video hoạt động thực tập

Vinabook –  Learing to change

Hoạt động thực tập