Trắc nghiệm kỹ năng mềm Vinabook

WEBVinabook xây dựng chương trình trắc nghiệm online phục vụ cho hoạt động dạy và học của các trung tâm đào tạo và trường học trên khắp cả nước với nhiều hình thức đa dạng.

Thông tin thiết kế chi tiết và báo giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi, tại đây:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Tầng 4, 35 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Website: www.webvinabook.com
  • Hotline: 0789 452 229
  • Email: webvinabook.dn@gmail.com

Trả lời