TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH TẠI MIỀN TRUNG NĂM 2023

Đại học Gia Định (GDU) là cơ sở giáo dục đa ngành với 45 ngành/chuyên ngành hệ Đại học. Tháng 5 năm 2021 Trường Gia Định đã đạt Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện trường có 2 chương trình đào tạo: chương trình đại học đại trà và chương trình đại học Tài năng. Thông tin 45 ngành/chuyên ngành TUYỂN SINH 2023

Các ngành tuyển sinh DH Gia Định năm 2023

Trả lời