ỨNG DỤNG AI TRONG MARKETING

Midjourney và Chat GPT là hai ứng dụng marketing mới nhất đang gây tiếng vang trên thị trường. Được thiết kế với mục đích tăng cường trải nghiệm khách hàng thông qua sự tương tác trực tiếp, Midjourney và Chat GPT đã đem đến những tiện ích và lợi ích khác nhau cho người dùng.

Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa bên mạnh về chữ và bên mạnh về việc chuyển chữ thành hình ảnh. Hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Giúp chúng ta làm việc hiệu quả – năng.

Trả lời