Xây dựng giải pháp đăng ký tuyển sinh online.

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi là đối tác được WEBVinabook áp dụng hệ thống đăng ký tuyển sinh online sau khi xây dựng và thiết kế cải thiện giao diện website.

Đăng ký tuyển sinh online là một giải pháp phù hợp với tình hình tuyển sinh hiện nay của các trường đào tạo.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tại đây:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Tầng 4, 35 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Website: www.webvinabook.com
  • Hotline: 0789 452 229
  • Email: webvinabook.dn@gmail.com

Trả lời